צור קשר

כתובת הארגון:
ארגון גמלאי התעשייה האווירית, מחלקה 0012, נתב"ג, מיקוד 70100
טלפון: 03-9357115
מספרי פקס: 03-9354883, 03-9356969
דואר אלקטרוני: gimlaim@iai.co.il

יו"ר הארגון: יעקב שפי
משנה ליו"ר הארגון: עמרם אופוטובסקי
מזכיר הארגון: אבי שקלרסקי
מזכירת הארגון: מיטל 03-9355654

שעות פעילות: ימים א' - ה'
בין השעות 08:00 ל- 15:00
הפסקת צהריים 12:45 עד 13:15